Sholom Israel Garkavy

M, b. circa 1862
Father*Yudel Itskov-Bendetov Garkavy b. c 1838
Mother*Rishe Bloch b. c 1839
     Sholom Israel Garkavy was born circa 1862. He was the son of Yudel Itskov-Bendetov Garkavy and Rishe Bloch.
     Sholom Israel Garkavy was appeared on the electoral rolls as Sholom Yudelov Garkavy; in 1906 Novogrodok Uyezd Duma List. in 1906.