Khaia-Etka Garkavy

F, b. 1829
Mother*Mina (?) b. 1809
     Khaia-Etka Garkavy married Rabbi Gershon Yankelevich Garkavy, son of Rabbi Yaakov Garkavy and Devora Vaysbrem. Khaia-Etka Garkavy was born in 1829; per 1874 revision list, Novogrudok.
She was the daughter of Mina (?)
     Khaia-Etka Garkavy appeared on the census of October 1850 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; appeared on 1850 Revision List as Khasya GARKAVY, age 23. She appeared on the census of 21 October 1874 at Novogrudok; revision list, 333/9/841, p. 4; as Khaia Etka GARKAVY, age 45.