Rokha Garkavy

F, b. 1834
Father*Shlioma Garkavy b. 1801
Mother*Lipka Garkavy
     Rokha Garkavy was born in 1834. She was the daughter of Shlioma Garkavy and Lipka Garkavy.
     Rokha Garkavy appeared on the census of October 1850 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; appeared in 1850 Revision List as Rokha GARKAVY, age 16. She appeared on the census of 22 May 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; as Rokhlya GARKAVY, age 24.