Menucha Liba Cukrowicz

F
     Menucha Liba Cukrowicz married Szapsa Lefton, son of Benjamin Lewton and Perla Saper Leftin, in 1896 at Andrzejewo, Poland.

Family: Szapsa Lefton b. 1874