Mina Garkavy

F
Father*Rabbi Alexander Ziskind Garkavy b. 1785, d. 1850
Mother*Tsipora Edelman b. 1789, d. 1862
     Mina Garkavy was the daughter of Rabbi Alexander Ziskind Garkavy and Tsipora Edelman. Mina Garkavy married Ozer Lazarov.

Family: Ozer Lazarov b. 1813, d. 1860