Leah Kabak

F, b. circa 1837
     Leah Kabak married Berko Garkavy, son of Rabbi Movsha Shlomo Garkavy and Etl Benyaminova (?). Leah Kabak was born circa 1837; per 1858 Revision List.