Badane Garkavy Rapaport

F, b. circa 1823
Father*Rabbi Movsha Shlomo Garkavy b. 1801, d. 11 May 1876
Mother*Etl Benyaminova (?) b. 1801, d. 1882
     Badane Garkavy Rapaport was born circa 1823 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk. She was the daughter of Rabbi Movsha Shlomo Garkavy and Etl Benyaminova (?)
     Badane Garkavy Rapaport appeared on the census of 1834 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; as Bagdana GARKAVY, age 11.