Mine Garkavy Mints

F, b. circa 1829
Father*Rabbi Movsha Shlomo Garkavy b. 1801, d. 11 May 1876
Mother*Etl Benyaminova (?) b. 1801, d. 1882
     Mine Garkavy Mints married Iosel Mints, son of Mendel Mints. Mine Garkavy Mints was born circa 1829 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk. She was the daughter of Rabbi Movsha Shlomo Garkavy and Etl Benyaminova (?)
     Mine Garkavy Mints appeared on the census of 1834 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; as Minya GARKAVY, age 5. She appeared on the census of October 1850 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; appeared in 1850 Revision List as Minya MINTS, age 24. She appeared on the census of 22 May 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; appeared in 1858 Revision List as Minya MINTS, age 32.

Family: Iosel Mints b. c 1825