Fele Garkavy Skolovski

F, b. circa 1824
Father*Rabbi Movsha Shlomo Garkavy b. 1801, d. 11 May 1876
Mother*Etl Benyaminova (?) b. 1801, d. 1882
     Fele Garkavy Skolovski was born circa 1824 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk. She was the daughter of Rabbi Movsha Shlomo Garkavy and Etl Benyaminova (?)
     Fele Garkavy Skolovski appeared on the census of 1834 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; as Pelta GARKAVY, age 10.