Moshe Yitshak Garkavy

M
Father*Rabbi Moshe Lande b. 1786, d. 1812
Mother*Hinda Garkavy b. 1789
     Moshe Yitshak Garkavy was the son of Rabbi Moshe Lande and Hinda Garkavy.
     Moshe Yitshak Garkavy lived at Brisk.

Family: