Abram Nesvizhski

M, b. 1796, d. 1857
Father*Mordukh Nesvizhskiy b. c 1772, d. 1829
Mother*Zyslya Garkavy Nesvizhskiy b. 1775
     Abram Nesvizhski married Ginda Nesvizhski. Abram Nesvizhski was born circa 1790 at Turets, Novogrudok, Minsk. He was born in 1795. He was born in 1796; per 1806 Revision List. He was the son of Mordukh Nesvizhskiy and Zyslya Garkavy Nesvizhskiy. Abram Nesvizhski died in 1857 at Turets, Novogrudok, Minsk.
     Abram Nesvizhski was also known as Abram Nesvyuzhskiy. He appeared on the census of 1806 at Turets, Novogrudok, Minsk; in Revision List as Abram NESVIZHSKY, age 10; grandson of Itsko GARKAVY. He appeared on the census of October 1811 at Turets, Novogrudok, Minsk; in 1811 Revision List as Abram NESVYUZHSKIY, age 16. He appeared on the census of 30 June 1816 at Turets, Novogrudok, Minsk; in 1816 Revision List as Abram NESVUZHSKIY, age 21.

Family 1: Ginda Nesvizhski b. 1794

Family 2: