Leizer Garkavy

M, b. circa 1834
Father*Abram Garkavy b. c 1816
Mother*Khasya Garkavy b. c 1816
     Leizer Garkavy married Sora Tauba Garkavy. Leizer Garkavy was born circa 1834. He was the son of Abram Garkavy and Khasya Garkavy.
     Leizer Garkavy appeared on the census of 22 May 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk.

Family: Sora Tauba Garkavy b. c 1834