Dvora Garkavy

F, b. circa 1840
     Dvora Garkavy married Movsha Garkavy, son of Shlioma Garkavy and Lipka Garkavy. Dvora Garkavy was born circa 1840.
     She appeared on the census of 22 May 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk.

Family: Movsha Garkavy b. c 1840