Beylya Garkavy

F, b. 1834
Father*Rabbi Movsha Shlomo Garkavy b. 1801, d. 11 May 1876
Mother*Etl Benyaminova (?) b. 1801, d. 1882
     Beylya Garkavy was born in 1834 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk. She was the daughter of Rabbi Movsha Shlomo Garkavy and Etl Benyaminova (?)
     Beylya Garkavy appeared on the census of October 1850 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; appeared on the 1850 Revision List as Beylya GARKAVY, age 16.