Yankel-Yevel Yovnov-Aronov Proschansky

M, b. circa 1849
Father*Iovno Aron Leibov Proschansky b. 1826
Mother*Chana Rubinowitz b. 1833
     Yankel-Yevel Yovnov-Aronov Proschansky married Bella Izraelova Proschansky. Yankel-Yevel Yovnov-Aronov Proschansky was born circa 1849 at Turets; per 1874 revision list. He was the son of Iovno Aron Leibov Proschansky and Chana Rubinowitz.
     Yankel-Yevel Yovnov-Aronov Proschansky appeared on the census of 15 November 1874 at Turets; as Yankel-Yevel Yovnov-Aronov PROSHCHANSKY, age 25; wife Bella Israelova age 25; daughter Genya age 2-1/2. He was appeared on the electoral rolls of 1906; as Yankel Iovnov-Aronov PROSHCHANSKII; in 1906 Novogrodok Uyezd Duma List. in 1906 at Novogrodok, Minsk, Russia.

Family: Bella Izraelova Proschansky b. c 1849