Khaim Garkavy

M, b. 1852
Father*Itsko Garkavy b. 1814
Mother*Shakhel Garkavy
     Khaim Garkavy was born in 1852; per 1858 Revision List. He was the son of Itsko Garkavy and Shakhel Garkavy.
     Khaim Garkavy appeared on the census of 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk.