Chaya Pesya Kostrzewka1

F
Father*Ancko Kostrzewka
     Chaya Pesya Kostrzewka was the daughter of Ancko Kostrzewka. She married Falko Lewton, son of Lejbka Lewton and Fejga Jelen, circa 1900.

Family: Falko Lewton b. 1859

Citations

  1. Surname per son's birth record.