Chasia Pesia Lewton

F, b. 1921
Father*Falko Lewton b. 1859
Mother*Chaya Pesya Kostrzewka
     Chasia Pesia Lewton was born in 1921 at Andrzejewo, Ostrow, Lomza. She was the daughter of Falko Lewton and Chaya Pesya Kostrzewka.