Estra Girshovich

F
     Estra Girshovich married Abram Girshovich, son of Wolf Girsch Girshovich.
     Estra Girshovich was also known as Ethel Gold Hirshovitz. She appeared on the census of 12 July 1874 at Gorodishche, Novogrudok, Minsk; as Estra GIRSHOVICH, age 48.

Family: Abram Girshovich b. 1824