Jankiel Berek Litwak

M, b. 22 August 1882
Father*Chaim Josek Litwak b. 10 Jun 1858
Mother*Estera Zelda Rojzen b. 29 Jul 1854, d. 17 Feb 1902
     Jankiel Berek Litwak was born on 22 August 1882 at Ostrow Mazowiecka, Ostrow, Lomza. He was the son of Chaim Josek Litwak and Estera Zelda Rojzen.