Yetta Proschansky Levine

F
Father*Yudel Leibov Proschansky b. c 1839
Mother*Malke-Liebbe Evelova Hurwitz Proschansky b. c 1841, d. c 1927
     Yetta Proschansky Levine was the daughter of Yudel Leibov Proschansky and Malke-Liebbe Evelova Hurwitz Proschansky.